09:05, 13/05/2021

Kiểm tra tình trạng suy giảm san hô ở vịnh Nha Trang

Ngày 12-5, Báo Khánh Hòa có bài viết "Rạn san hô vịnh Nha Trang: Suy giảm nghiêm trọng" phản ánh tình trạng suy giảm nghiêm trọng rạn san hô ở vịnh Nha Trang. Trước thông tin Báo Khánh Hòa phản ánh, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra tình trạng suy giảm san hô ở vịnh Nha Trang; ....

Ngày 12-5, Báo Khánh Hòa có bài viết “Rạn san hô vịnh Nha Trang: Suy giảm nghiêm trọng” phản ánh tình trạng suy giảm nghiêm trọng rạn san hô ở vịnh Nha Trang. Trước thông tin Báo Khánh Hòa phản ánh, ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra tình trạng suy giảm san hô ở vịnh Nha Trang; nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng này, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trong tháng 6.


Thiện Tâm