Đề nghị điều chỉnh chợ Cam Nghĩa từ hạng 2 xuống hạng 3

Thứ Hai, 24/05/2021, 23:07 [GMT+7]

Đề nghị điều chỉnh chợ Cam Nghĩa từ hạng 2 xuống hạng 3

Ngày 24-5, UBND TP. Cam Ranh có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh chợ Cam Nghĩa từ hạng 2 xuống hạng 3.


Theo đó, trước đây, UBND tỉnh có quyết định công nhận chợ Cam Nghĩa là chợ loại 2. Tuy nhiên, căn cứ tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành năm 2012, nhiều tiêu chí của chợ Cam Nghĩa không đạt yêu cầu của chợ hạng 2 như: Quy mô điểm kinh doanh; cấp công trình; diện tích đất xây dựng chợ; mặt bằng phạm vi chợ; quy mô, bán kính phục vụ. Để đảm bảo công tác quản lý, giao quyền quản lý đúng quy định tại các nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, UBND TP. Cam Ranh kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh hạng chợ Cam Nghĩa từ chợ hạng 2 xuống chợ hạng 3.

 
Minh Hồng
                              

.

các thông tin tiện ích