09:03, 29/03/2021

Phê duyệt giá đất ở 2 khu tái định cư tại Diên Khánh

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại Khu tái định cư (TĐC) xã Diên Lạc và Khu TĐC xã Diên Phước (huyện Diên Khánh) để giao đất TĐC cho các trường hợp bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án Tỉnh lộ 2 (huyện Diên Khánh).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại Khu tái định cư (TĐC) xã Diên Lạc và Khu TĐC xã Diên Phước (huyện Diên Khánh) để giao đất TĐC cho các trường hợp bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án Tỉnh lộ 2 (huyện Diên Khánh). Theo đó, đối với Khu TĐC xã Diên Lạc, đường D6 quy hoạch rộng 20m giá 624.000 đồng/m2; đường D8, đường số 1, đường N2 quy hoạch rộng 13m giá 520.000 đồng/m2. Đối với Khu TĐC xã Diên Phước, đường D1, đường số 2 quy hoạch rộng 13m giá 520.000 đồng/m2.

 

Khu vực xã Diên Lạc và Diên Phước (huyện Diên Khánh). Ảnh: Mã Phương
Khu vực xã Diên Lạc và Diên Phước (huyện Diên Khánh). Ảnh: Mã Phương
 
Đối với thửa đất có vị trí tiếp giáp nhiều đường, nhiều hẻm (vị trí đặc biệt), giá đất nêu trên nhân với hệ số vị trí tiếp giáp theo quy định tại Quyết định số 30 ngày 21-12-2014 của UBND tỉnh. Giá đất để giao TĐC cho các trường hợp đủ điều kiện TĐC nêu trên là giá giao đất khi khu TĐC đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng theo quy hoạch được duyệt.
 
Được biết, theo hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường TĐC toàn dự án Tỉnh lộ 2 qua địa bàn xã Diên Lạc và xã Diên Phước, có 40 trường hợp đủ điều kiện giao đất TĐC (Diên Lạc 31 trường hợp, Diên Phước 9 trường hợp) được UBND huyện Diên Khánh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho các trường hợp thu hồi đất theo quy định (thời điểm năm 2019), nhưng chưa phê duyệt phương án giá đất TĐC. Để có cơ sở pháp lý ban hành các quyết định giao đất TĐC tại khu TĐC; các hộ dân ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định cuộc sống sau khi thu hồi đất, ngày 1-2, UBND huyện Diên Khánh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất tại các khu TĐC trên.  
 
THÁI THỊNH