11:03, 28/03/2021

Báo cáo 31 dự án phải thu hồi đất và 10 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh danh sách công trình, dự án phải trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI. 
 

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh danh sách công trình, dự án phải trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VI. 
 
Theo đó, Sở TN-MT nhận được các văn bản về việc đăng ký thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn TP. Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, các huyện: Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và Diên Khánh. Sau khi tổng hợp, Sở TN-MT thống kê có 31 dự án với tổng diện tích 55,45ha đất thu hồi phải trình HĐND tỉnh thông qua theo quy định của Luật Đất đai. Bên cạnh đó, có 10 dự án với tổng diện tích 12,87ha phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo Điều 58 Luật Đất đai. Ngoài ra, dự án Mở rộng khu dịch vụ hậu cần nghề cá Bắc Hòn Ông được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 13 ngày 10-12-2014 với diện tích 14ha tại xã Phước Đồng (TP. Nha Trang) nay UBND TP. Nha Trang đề nghị điều chỉnh lại tên dự án là Cơ sở hạ tầng khu trường học và đào tạo nghề Bắc Hòn Ông cho phù hợp với quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư này thời điểm năm 2014.
 
V.K