Vạn Ninh: 14 công trình giao thông,thủy lợi được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh

Chủ Nhật, 28/03/2021, 23:19 [GMT+7]

Vạn Ninh: 14 công trình giao thông,thủy lợi được đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh

HĐND  huyện Vạn Ninh vừa ban hành Nghị quyết 07 phê duyệt chủ trương đầu tư 14 dự án từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng trên địa bàn để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 (lần 3) và kế hoạch đầu tư công 2021. 
 
Tổng mức đầu tư các dự án là 14 tỷ đồng; danh mục một số công trình như: Nâng cấp đường liên xã Vạn Lương - Vạn Phú; nâng cấp đường từ cổng thôn Bình Lộc 2 đến Dốc Mỏ (Vạn Bình); nâng cấp kênh từ trại nông giang đến Đồng Sở (Vạn Lương); nâng cấp kênh Đồng Mốc giai đoạn 1 (Vạn Bình); nâng cấp kênh Đồng Láng (Vạn Thắng); nâng cấp đường lâm sinh Nam Hoa Sơn (Vạn Long); nâng cấp mương Rừng (Vạn Thọ)… 
 
V.L
.

các thông tin tiện ích