09:02, 01/02/2021

Cam Lâm: Thu hồi hơn 11ha đất thực hiện dự án kè và đường quanh đầm Thủy Triều

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có thông báo thu hồi hơn 11ha đất để thực hiện dự án kè và đường quanh đầm Thủy Triều, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Yersin, thị trấn Cam Đức.

 

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa có thông báo thu hồi hơn 11ha đất để thực hiện dự án kè và đường quanh đầm Thủy Triều, đoạn từ đường Lê Lợi đến đường Yersin, thị trấn Cam Đức.


Theo đó, trong thời gian 90 ngày đối với đất nông nghiệp, 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp khi quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt công bố công khai, người có đất thu hồi phải chấp hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để thực hiện công trình.


UBND huyện Cam Lâm giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, Ban Quản lý dự án huyện (chủ đầu tư) phối hợp với chính quyền địa phương niêm yết quy mô công trình tại địa điểm thu hồi đất để người dân biết, theo dõi; đo đạc, lập bản đồ khu đất và điều tra, khảo sát để phục vụ cho việc lập và trình duyệt quy hoạch, lập dự án đầu tư; phối hợp thị trấn Cam Đức kiểm kê tài sản, đất đai và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các phòng, ban chức năng và thị trấn Cam Đức có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện dự án. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nằm trong ranh giới quy hoạch để thực hiện dự án phải sử dụng đất theo đúng hiện trạng cho đến khi có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền.


V.L