10:07, 27/07/2020

Đầu tư hơn 76 tỷ đồng thực hiện Chương trình phát triển đô thị

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, từ đầu năm đến nay, nguồn vốn đầu tư công cấp cho thị xã thực hiện Chương trình phát triển đô thị năm 2020 hơn 76 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 53 tỷ đồng, ngân sách thị xã 23,8 tỷ đồng). 

Theo báo cáo của UBND thị xã Ninh Hòa, từ đầu năm đến nay, nguồn vốn đầu tư công cấp cho thị xã thực hiện Chương trình phát triển đô thị năm 2020 hơn 76 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 53 tỷ đồng, ngân sách thị xã 23,8 tỷ đồng). Đến nay, thị xã đã giải ngân hơn 12 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân 16,2%. Đồng thời, nguồn ngân sách cũng hỗ trợ 18 tỷ đồng đầu tư cho 4 xã đạt tiêu chuẩn đô thị loại V (Ninh An, Ninh Thọ, Ninh Sim, Ninh Xuân), gồm các hạng mục như: Điện chiếu sáng; đường giao thông; tăng mật độ cây xanh khu vực đô thị.


Chương trình phát triển đô thị năm 2020 đã cắm mốc thực địa theo quy hoạch chi tiết (1/500) đối với 3 dự án: Khu trung tâm xã Ninh An (77,5ha); nghĩa trang Hòn Rọ (25,97ha) và Khu trung tâm Lạc An, Ninh Thọ (78,13ha). Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 87,8%. Đến cuối năm 2020, sau khi mở rộng tuyến cấp nước sạch sẽ lắp đặt thêm cho 696 hộ sử dụng, nâng tỷ lệ này lên xấp xỉ 90% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã. 


V.L