Đề nghị hướng dẫn xác định giá đất đối với dự án thay đổi quy mô, diện tích

Thứ Hai, 27/07/2020, 21:39 [GMT+7]

Đề nghị hướng dẫn xác định giá đất đối với dự án thay đổi quy mô, diện tích

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể đối với dự án các khu đô thị, khu dân cư mới có thay đổi quy mô, diện tích của dự án trên địa bàn tỉnh.


UBND tỉnh cho biết, Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh báo cáo gặp nhiều vướng mắc khi xác định lại giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất chênh lệch do điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng. Do đó, để thực hiện tốt công tác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật đất đai, UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính hướng dẫn đối với nội dung thay đổi quy mô, diện tích quy hoạch của dự án.


Theo UBND tỉnh, một số dự án tăng hoặc giảm diện tích sau khi điều chỉnh quy hoạch nên việc đồng bộ về mặt quy mô để thống nhất trong cách xác định giá đất để thu chênh lệch chưa đảm bảo. Hiện nay, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường khi tổ chức xác định giá đất sẽ căn cứ vào quy mô, cơ cấu sử dụng đất được thể hiện tại từng quyết định phê duyệt quy hoạch, căn cứ vào loại đất, mục đích và hình thức sử dụng đất theo quy hoạch điều chỉnh và quy hoạch trước khi điều chỉnh. Sau đó, đối chiếu với quyết định giao đất, cho thuê đất để xác định phần giá trị chênh lệch của từng phần diện tích tương ứng với từng loại đất, mục đích sử dụng đất và hình thức sử dụng đất.


Ví dụ, dự án có quy mô đầu tư 20ha, nhà đầu tư đã được giao đất, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 15ha (phần còn lại do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên chưa giao). Sau đó, nhà đầu tư điều chỉnh quy mô dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án thành 25ha. Lúc này, để tính chênh lệch tiền sử dụng đất phần diện tích 15ha đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chi phí phát triển dự án tính trên quy mô dự án là 20ha hay 25ha? Đối với trường hợp giảm quy mô, diện tích tại thời điểm thay đổi quy hoạch cũng tương tự. Vì vậy, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn về những nội dung vướng mắc nêu trên để UBND tỉnh có căn cứ phê duyệt hồ sơ phương án xác định giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


VĂN KỲ

.

các thông tin tiện ích