Toàn tỉnh có 21 đơn vị được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Chủ Nhật, 26/07/2020, 22:04 [GMT+7]

Toàn tỉnh có 21 đơn vị được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa vừa công bố danh sách 21 đơn vị được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Danh sách được đăng trên Cổng thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường.


Theo Nghị định 27 (ngày 13-3-2019) của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ quy định các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép gồm: Lập đề án, dự án thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc bản đồ cơ bản, chuyên ngành; kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ; xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao, trọng lực; thu nhận dữ liệu ảnh hàng không; xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; đo đạc, thành lập bản đồ địa hình; đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; đo đạc, thành lập bản đồ địa giới hành chính; đo đạc, thành lập bản đồ địa chính; thành lập bản đồ hành chính; đo đạc, thành lập hải đồ; đo đạc, thành lập bản đồ công trình.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích