Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 13/04/2020, 22:49 [GMT+7]

Tăng cường quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.


Theo đó, bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thanh tra, kiểm tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm. Trong đó, chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị, cách ly và chăm sóc bệnh nhân lây nhiễm bảo đảm thực hiện đúng quy định; ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định, đảm bảo khoảng cách thu gom ngắn nhất; tăng cường kiểm tra, giám sát, vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải y tế, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khử khuẩn nước thải tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo không phát tán mầm bệnh ra môi trường; kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là khẩu trang y tế, phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng; đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt nói chung, đặc biệt là thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế và kinh phí vận hành công trình bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập  trung…


V.L 

.

các thông tin tiện ích