Kiểm kê đất đai năm 2019: Cần đẩy nhanh tiến độ

Thứ Năm, 09/04/2020, 23:11 [GMT+7]

Kiểm kê đất đai năm 2019: Cần đẩy nhanh tiến độ

Tuy có nhiều khó khăn trong quá trình tác nghiệp, nhưng công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh Khánh Hòa sẽ đảm bảo thời hạn mà Trung ương đề ra.


4 đơn vị đã nộp sản phẩm


Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (cơ quan tham mưu chính cho tỉnh về công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019), thời gian qua, công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh triển khai khá trôi chảy, đã có 4 đơn vị nộp sản phẩm về tỉnh (file số và giấy) là: Cam Ranh, Diên Khánh, Ninh Hòa và Khánh Sơn. 4 đơn vị chưa có báo cáo gửi tỉnh là: Cam Lâm, Vạn Ninh, Nha Trang và Khánh Vĩnh.


Ông Võ Ngọc Quang - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết, các đơn vị đã giao nộp sản phẩm đã hoàn tất việc rà soát, kiểm tra, khoanh vẽ 1/3 tổng diện tích cấp xã theo quy định; phối hợp các đơn vị tư vấn kiểm tra, thẩm định trình UBND cấp huyện phê duyệt; cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 báo cáo Sở Tài chính. Các đơn vị còn lại đến thời điểm này vẫn chưa có báo cáo chính thức gửi tỉnh.


Ông Nguyễn Chí Danh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP. Nha Trang cho hay, tuy chưa có báo cáo chính thức gửi tỉnh nhưng đến nay, TP. Nha Trang đã cơ bản hoàn tất việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Thành phố đang rà soát những công đoạn cuối cùng để báo cáo tỉnh. Tương tự, ông Võ Thành Sơn - Trưởng phòng TN-MT huyện Vạn Ninh cho hay, đơn vị cũng đang rà soát, kiểm tra 1/3 đơn vị xã theo quy định trước khi báo cáo tỉnh; tiến độ công việc đang trôi chảy và không có vướng mắc.


Theo phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, các cấp phải thực hiện một khối lượng công việc khá lớn. 3 nội dung quan trọng phải hoàn thành là: kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất định kỳ năm 2019; kiểm kê đất đai theo yêu cầu Chỉ thị 15 (ngày 17-6-2019) của Thủ tướng Chính phủ và kiểm kê theo yêu cầu của Bộ TN-MT. Nhiều nội dung chưa có trước đây trong quá trình kiểm kê như: kiểm kê đất doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa; đất nông, lâm trường; đất các dự án thương mại; đất công trình công cộng; đất nông nghiệp, đất công ích; đất ngập nước; đất bồi đắp, sạt lở… Trong khi đó, thời gian thực hiện ngay từ đầu đã trễ 1,5 tháng (do Trung ương triển khai trễ). Trong thời gian 8 tháng, cấp xã phải hoàn thành 2 bản đồ, 1 báo cáo và 17 biểu số liệu; cấp huyện hoàn thành 3 bản đồ, 2 báo cáo và 16 biểu số liệu; cấp tỉnh hoàn thành 3 bản đồ, 17 biểu số liệu, nhiều báo cáo… Thời hạn toàn tỉnh hoàn thành nộp sản phẩm về Bộ TN-MT là trước ngày 16-4 (triển khai từ ngày 30-7-2019).

 
Phấn đấu hoàn thành đúng hạn


Theo lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, tuy tiến độ khá đảm bảo nhưng công tác này vẫn còn một số trục trặc như: biến động dữ liệu địa chính chưa được cập nhật kịp thời do môi trường mạng cuối năm quá tải; một số nội dung liên quan Trung ương chưa thể triển khai như: kiểm kê đất đai trên đảo chưa được cung cấp ảnh viễn thám; kiểm kê đất ngập nước do Tổng cục Môi trường chủ trì nhưng chưa triển khai; phần mềm TK Online do Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng bị lỗi nên việc cập nhật số liệu cấp huyện chưa tổng hợp kịp theo quy định…


Để công tác kiểm kê đất đai năm 2019 về đích đúng hạn, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiến nghị: Tỉnh cần có văn bản yêu cầu các địa phương tích cực trong việc chỉ đạo đơn vị tư vấn, các phòng, ban liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện (kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu sản phẩm cấp xã; tổng hợp số liệu cấp xã, lập báo cáo số liệu kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện gửi cấp tỉnh); đề nghị tỉnh có văn bản gửi Bộ TN-MT sớm hoàn thiện phần mềm TK Online để các đơn vị tư vấn tổng hợp số liệu cấp huyện theo quy định; chỉ đạo Sở Tài chính và hệ thống Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh hướng dẫn việc thanh, quyết toán khối lượng kiểm kê theo quy định, đảm bảo tiến độ đề ra.


V.L

 

.

các thông tin tiện ích