10:09, 22/09/2019

Cam Ranh: Tăng cường chống rác thải nhựa

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn. Theo đó, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các hoạt động như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chống rác thải nhựa; tổ chức chiến dịch "nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần"; ra quân làm vệ sinh môi trường, các hoạt động thu gom và tái chế rác thải nhựa, túi ni lông tại cơ quan, đơn vị và các khu dân cư.

UBND TP. Cam Ranh vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn. Theo đó, thời gian tới, thành phố sẽ triển khai các hoạt động như: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc chống rác thải nhựa; tổ chức chiến dịch “nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”; ra quân làm vệ sinh môi trường, các hoạt động thu gom và tái chế rác thải nhựa, túi ni lông tại cơ quan, đơn vị và các khu dân cư.


Kế hoạch này  nhằm tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu; kêu gọi cá nhân, tổ chức cùng nhau thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thu gom phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa và vận chuyển đến nơi tái chế…


V.K