09:09, 22/09/2019

Đề nghị hướng dẫn việc thu gom, xử lý pin mặt trời hết hạn sử dụng

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể đối với việc thu gom, xử lý khối lượng pin mặt trời phát sinh sau 15 - 25 năm (hết hạn sử dụng), nhất là việc quản lý các tấm pin mặt trời bị hư hỏng từ các hộ gia đình.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể đối với việc thu gom, xử lý khối lượng pin mặt trời phát sinh sau 15 - 25 năm (hết hạn sử dụng), nhất là việc quản lý các tấm pin mặt trời bị hư hỏng từ các hộ gia đình.


Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 31 dự án điện mặt trời đã và đang được Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt. Ngoài ra, có rất nhiều hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời phục vụ sinh hoạt. Dự kiến tổng số pin bị hư hỏng trong 1 năm ước tính cho 1 nhà máy khoảng 2 - 4 tấn, với tuổi thọ tấm pin khoảng 15 - 20 năm. Tuy nhiên, các quy định yêu cầu nhà sản xuất thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ chưa rõ và chưa phù hợp.


D.Nhật