05:09, 18/09/2019

Thêm dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 căn hộ

Sở Xây dựng vừa cấp giấy phép xây dựng cho dự án Nhà ở xã hội HQS tại Khu đô thị Lê Hồng Phong I (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) do Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư. Dự án sẽ cung cấp hơn 1.000 căn hộ ra thị trường.

Sở Xây dựng vừa cấp giấy phép xây dựng cho dự án Nhà ở xã hội HQS tại Khu đô thị Lê Hồng Phong I (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) do Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 12.000m2, chia làm 3 tòa SSH-07, SSH-08, SSH-09. Các tòa nhà này được xây dựng cao 16 tầng, trong đó tòa SSH-07 có 487 căn, tòa SSH-08 có 346 căn, tòa SSH-09 có 239 căn.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang cho biết, có 80% căn hộ sẽ dành cho các đối tượng chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về nhà ở xã hội trong giai đoạn hiện nay. Các căn hộ sẽ có diện tích từ 34m2 – 76 m2. Hiện nay chủ đầu tư đang triển khai thi công phần móng và sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ chính sách vào cuối năm 2019. Dự kiến dự án sẽ hoàn thiện và bàn giao căn hộ vào cuối năm 2020.

VĂN KỲ