10:09, 23/09/2019

28 doanh nghiệp thuộc đối tượng triển khai kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Theo thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn tỉnh hiện có 28 doanh nghiệp thuộc đối tượng triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định 02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 19 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch được phê duyệt, 2 doanh nghiệp trong giai đoạn thẩm định, 7 doanh nghiệp chưa triển khai.

Theo thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), toàn tỉnh hiện có 28 doanh nghiệp thuộc đối tượng triển khai thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định 02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, 19 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch được phê duyệt, 2 doanh nghiệp trong giai đoạn thẩm định, 7 doanh nghiệp chưa triển khai. Đến thời điểm này, có 10 doanh nghiệp tổ chức tập huấn, diễn tập định kỳ theo quy định; 12 doanh nghiệp đã mua sắm đủ trang thiết bị theo kế hoạch được duyệt. Một số cửa hàng, điểm bán lẻ xăng dầu đã có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình UBND huyện phê duyệt.

 

Công ty Xăng dầu Phú Khánh tổ chức diễn tập  ứng phó tràn dầu trên vịnh Nha Trang.

Công ty Xăng dầu Phú Khánh tổ chức diễn tập ứng phó tràn dầu trên vịnh Nha Trang.


Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT theo dõi, yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ tràn dầu thực hiện nghiêm túc Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh và lập kế hoạch cho cơ sở về nhân lực, vật lực, chủ động ứng phó khi có sự cố xảy ra. Đến nay, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực tập 20 lượt phương án giả định về phòng cháy chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu. Sở TN-MT phối hợp với Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam tổ chức tập huấn và diễn tập cho các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh xăng dầu ven biển. Sở Công Thương lồng ghép tập huấn cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu trong ngành. Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn cho các doanh nghiệp cảng biển ứng phó sự cố tràn dầu theo Quyết định 02.


Q.V