10:03, 05/03/2019

Khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng

Ngày 5-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và UBND TP. Nha Trang về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang.

 

Ngày 5-3, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành và UBND TP. Nha Trang về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang.


Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, đến thời điểm này, dự án này đã hoàn thành 100% công tác kiểm kê, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên vẫn còn 37 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các đơn vị sử dụng đất quốc phòng và thực hiện chi trả kinh phí bồi thường cho các đơn vị này. Về tiến độ triển khai thi công dự án, đến nay, chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành hạng mục các khu tái định cư và đang khắc phục những khiếm khuyết để tiến hành nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý. Hiện nút N2, N4, N5, N6 phần lớn chưa được triển khai thi công do vướng một số hộ dân và quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao mặt bằng; nút N3 cơ bản hoàn thành các hạng mục trên phần đất được bàn giao, phần còn lại chưa triển khai thi công do nằm trên quỹ đất quốc phòng chưa bàn giao; nút N7 đã hoàn thành tất cả các hạng mục…


Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án; ra quyết định cưỡng chế theo quy định đối với những trường hợp đã vận động nhiều lần nhưng không hợp tác di dời bàn giao mặt bằng; giao đất tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện… Đối với một số cơ quan sử dụng đất quốc phòng, đồng chí yêu cầu các đơn vị phối hợp với sở, ngành có liên quan của tỉnh sớm hoàn tất các thủ tục về thanh lý tài sản, lập thiết kế, dự toán kinh phí di dời đối với các công trình trên đất… để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.


V.K