08:03, 04/03/2019

Xử lý các công trình xây dựng trái phép trong Khu đô thị Hoàng Long

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo xử lý các công trình xây dựng trái phép nằm trong quy hoạch Dự án Khu đô thị Hoàng Long.

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản chỉ đạo xử lý các công trình xây dựng trái phép nằm trong quy hoạch Dự án Khu đô thị Hoàng Long. Theo đó, UBND TP. Nha Trang yêu cầu UBND phường Phước Long khẩn trương xây dựng kế hoạch cưỡng chế và chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc tháo dỡ đối với 11 công trình xây dựng vi phạm thuộc khu quy hoạch Dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, báo cáo kết quả trước ngày 31-3-2019. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện.


UBND TP. Nha Trang cũng yêu cầu chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng và Địa chất UPGC) đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị Hoàng Long đối với phần diện tích còn lại trong năm 2019; có giải pháp ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép tại khu vực dự án như: chủ động phối hợp với UBND phường Phước Long có kế hoạch kiểm tra tình trạng sử dụng đất và thống kê thực trạng nhà ở tại khu vực quy hoạch để quản lý; đồng thời tổ chức quay phim để làm cơ sở pháp lý thực hiện việc bồi thường khi triển khai dự án.


Duy Nhật