11:06, 12/06/2018

Phải đảm bảo môi trường cho khu vực lân cận

Ngày 12-6, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan về việc khảo sát, đánh giá tác động môi trường khu vực xung quanh Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú - VCN và quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng hiện có của CCN Diên Phú.

 

Ngày 12-6, ông Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan về việc khảo sát, đánh giá tác động môi trường khu vực xung quanh Cụm công nghiệp (CCN) Diên Phú - VCN và quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng hiện có của CCN Diên Phú.


Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, sở đã chủ trì tổ chức khảo sát thực tế khu vực lân cận CCN Diên Phú - VCN. Qua khảo sát và tham khảo ý kiến người dân, vào mùa mưa, khu vực này liên tục bị lũ lụt, thời gian ngập nước kéo dài từ 2 - 3 ngày. Việc thực hiện dự án CCN Diên Phú - VCN sẽ tác động thêm vào quá trình thoát lũ, làm tăng thời gian và mức độ ngập lụt của khu vực. Môi trường không khí xung quanh khu vực cơ bản đạt quy chuẩn, chỉ có một khu vực nhỏ dân cư còn phản ánh về mùi từ Nhà máy Bia Sài Gòn - Khánh Hòa.

Ông Trần Sơn Hải cho rằng, việc thực hiện dự án CCN Diên Phú - VCN là theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Ranh giới quy hoạch CCN đảm bảo khoảng cách với khu dân cư theo quy định về môi trường. Tuy nhiên, để tránh ảnh hưởng về môi trường đến khu vực dân cư xung quanh CCN Diên Phú, ông giao Sở Công Thương làm việc với chủ đầu tư hạ tầng CCN Diên Phú - VCN kiểm soát chặt chẽ các ngành nghề khi thu hút đầu tư thứ cấp; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Diên Khánh thực hiện khảo sát và giải quyết ngập lụt toàn bộ khu vực Diên Điền, Diên Sơn, Diên Phú…


Ngoài ra, tỉnh đã có chủ trương tách CCN Diên Phú - VCN ra khỏi CCN Diên Phú. Nguyên nhân là do 2 dự án này đầu tư hạ tầng bằng 2 nguồn vốn khác nhau (nguồn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách) nên cần tách ra để quản lý theo đúng quy định. CCN Diên Phú - VCN có dùng chung một số hạ tầng của CCN Diên Phú. Vì vậy, ông Trần Sơn Hải giao Sở Công Thương chủ trì cùng Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với các ngành có liên quan xác định phí của những cơ sở hạ tầng dùng chung (xử lý nước thải, giao thông…); việc khai thác CCN Diên Phú sẽ giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao; CCN Diên Phú - VCN do Công ty Cổ phần Đầu tư VCN thực hiện quản lý khai thác.


Đình Lâm