Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016 - 2020:

Cần tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm

Thứ Tư, 16/08/2017, 22:28 [GMT+7]

Cần tập trung đầu tư vào các dự án trọng điểm

Ngày 16-8, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 về kết quả thực hiện chương trình 6 tháng đầu năm.


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tính đến cuối tháng 7-2017, dự án hạ tầng khung thuộc danh mục đầu tư trung hạn có 8 dự án đang triển khai với tổng vốn 2.626 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành; dự án hạ tầng khung không thuộc danh mục đầu tư trung hạn có 27 dự án với tổng vốn 5.147 tỷ đồng, trong đó có 3 dự án đã hoàn thành, 7 dự án chưa thực hiện, còn lại đang triển khai. Tại các địa phương cũng có hàng loạt dự án đã và đang triển khai, trong đó đặc biệt là TP. Nha Trang có đến gần 300 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhu cầu vốn rất lớn nhưng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm được bố trí rất ít. Nhiều dự án hạ tầng khung mang tính động lực phát triển chưa được quan tâm bố trí vốn đúng mức…


Sau khi nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, ông Lê Đức Vinh yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần rà soát, hoàn thiện quy hoạch phát triển, trong đó tập trung đầu tư các dự án có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng đô thị. Mục tiêu từ nay đến năm 2020 phải chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình cấp thoát nước và xử lý rác. Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát lại các tiêu chí phân loại đô thị…


VĂN KỲ

 

.

các thông tin tiện ích