17:49, 20/11/2023

Việc bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô:
Đề nghị Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra, xử lý

V.K

Sở Tư pháp vừa có văn bản đề nghị Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra, xử lý việc bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang).

Một góc Khu du lịch và giải trí Sông Lô
Một góc Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Theo văn bản, ngày 25-10, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang có văn bản gửi Sở Tư pháp, trong đó có nội dung: Mặc dù UBND tỉnh đã có chỉ đạo “dừng các thủ tục liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở” nhưng Ngân hàng TMCP Nam Á và Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn tổ chức đấu giá 75 thửa đất có mục đích sử dụng là “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Vì vậy, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang đề nghị tạm dừng thực hiện việc đấu giá 75 lô đất này trong thời gian chủ đầu tư dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Do Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên có địa chỉ tại phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), đăng ký hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh nên không thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND tỉnh và Sở Tư pháp. Vì vậy, Sở Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định việc Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên tổ chức bán đấu giá “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

V.K