17:13, 13/11/2023

Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang kiến nghị dừng đấu giá tài sản đất ở không hình thành đơn vị ở:
UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin

VĂN KỲ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang có văn bản đề nghị tạm dừng bán đấu giá đất ở không hình thành đơn vị ở tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Một góc Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô
Một góc Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Theo đó, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang có văn bản gửi các cơ quan chức năng của tỉnh, Ngân hàng TMCP Nam Á và Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên về việc dừng đấu giá tài sản liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 8-9, UBND tỉnh có văn bản số 9074 về việc khẩn trương xử lý nội dung đất ở không hình thành đơn vị ở trên địa bàn tỉnh. Tại văn bản này, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục thông báo cho các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân liên quan dừng thủ tục liên quan đến hình thức đất ở không hình thành đơn vị ở cho đến khi mục đích sử dụng đất được điều chỉnh theo đúng quy định của Luật Đất đai, không còn đất ở không hình thành đơn vị ở. Mặc dù đã có chỉ đạo dừng các thủ tục liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở của UBND tỉnh, nhưng sau đó, Ngân hàng TMCP Nam Á và Công ty Đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn tổ chức đấu giá 75 thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở không hình thành đơn vị ở tại Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô. Do đó, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang đề nghị tạm dừng thực hiện việc đấu giá 75 lô đất này trong thời gian chủ đầu tư dự án thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Nha Trang báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

VĂN KỲ