19:49, 13/11/2023

Cam Ranh: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

VĂN KỲ

Đến nay, tình trạng xây dựng công trình không đúng mục đích sử dụng đất, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn TP. Cam Ranh đã giảm đáng kể; các sai phạm tồn đọng cũng được tích cực xử lý. Có được kết quả này là nhờ thành phố đã nỗ lực triển khai Chỉ thị số 11 ngày 13-10-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Cam Ranh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Tập trung xử lý các vi phạm

Triển khai Chỉ thị số 11, UBND TP. Cam Ranh đã chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm; tiến hành rà soát, tổ chức thực hiện ngay các quyết định xử lý vi phạm hành chính và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả còn tồn đọng. Riêng đối với lĩnh vực đất đai, trong năm 2022, UBND thành phố đã ban hành 146 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; năm 2023 ban hành 205 quyết định xử phạt. Trong lĩnh vực trật tự xây dựng, UBND thành phố đã có các văn bản chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, đảm bảo nguyên tắc tất cả vi phạm phải được phát hiện sớm, xử lý triệt để. Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND các xã, phường phối hợp với Đội Thanh niên xung kích và Quản lý trật tự đô thị thành phố kiểm tra 780 lượt. Qua đó, đã trình UBND thành phố ban hành 30 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. UBND các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch và thành lập Tổ đôn đốc, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực. Kết quả, năm 2022, trên địa bàn thành phố có 40/44 trường hợp vi phạm đã nộp phạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; năm 2023, có 9/28 trường hợp vi phạm đã nộp phạt tổng số tiền 202 triệu đồng.

Tháo dỡ công trình vi phạm trên núi Hòn Rồng.Tháo dỡ công trình vi phạm trên núi Hòn Rồng.

Đặc biệt, trong năm 2023, UBND TP. Cam Ranh đã nỗ lực vận động, cưỡng chế xử lý các công trình sai phạm tồn đọng trên núi Hòn Rồng (thuộc địa bàn 2 phường Cam Lộc và Cam Phú). UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt phương án cưỡng chế đối với 22 trường hợp, trong đó đã tổ chức cưỡng chế 3 trường hợp (bà Nguyễn Thị Lệ, bà Nguyễn Đăng Nữ Chiến, ông Lê Tùng); vận động 5 trường hợp tự tháo dỡ hoàn toàn công trình; ngoài ra có 14 trường hợp đang tự tháo dỡ công trình. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND phường Cam Lộc và UBND phường Cam Phú tiếp tục vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở

Theo lãnh đạo UBND TP. Cam Ranh, tuy đạt được nhiều kết quả tích cực trong triển khai Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy nhưng hiện nay, một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai vẫn còn diễn ra, trong đó có một số trường hợp chưa được kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép chưa được xử lý triệt để. Việc xác lập hồ sơ cưỡng chế đối với các trường hợp vi phạm tại khu vực núi Hòn Rồng cơ bản đã xong nhưng còn chậm, chưa đảm bảo theo tiến độ chỉ đạo của UBND tỉnh và Thành ủy. Thực tế, tuy các công trình vi phạm trật tự xây dựng khi kiểm tra phát hiện đều đã bị xử lý đình chỉ thi công nhưng UBND các xã, phường chưa kiên quyết ngăn chặn, thực hiện các biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện. Điều này dẫn đến các công trình vi phạm vẫn được chủ công trình tiếp tục xây dựng hoàn thiện. Một số UBND xã, phường chưa nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố trong việc đôn đốc, vận động và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Lực lượng chức năng TP. Cam Ranh bắt quả tang một đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Cam Phước Đông
Lực lượng chức năng TP. Cam Ranh bắt quả tang một đối tượng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Cam Phước Đông.

Ông Lê Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ chấn chỉnh, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai tại địa phương và quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm từ khi mới phát sinh, nhất là ở khu vực núi Hòn Rồng, khu vực Eo Bà Kết (xã Cam Phước Đông); kiên quyết xử lý, xác lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi đất đối với những trường hợp hủy hoại đất. Những hành vi vi phạm hành chính xảy ra phải được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời từ khi phát sinh; tránh trường hợp buông lỏng quản lý, dung túng, bao che, gây khó khăn trong việc xử lý, thi hành các quyết định xử phạt và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Thành phố sẽ xem xét và xử lý trách nhiệm đối với chủ tịch UBND các xã, phường, công chức địa chính - xây dựng trong việc chậm trễ đôn đốc, vận động, xác minh điều kiện thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực và chậm trễ trong việc xác lập hồ sơ cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình trì hoãn không chấp hành quyết định khắc phục hậu quả.

VĂN KỲ