22:41, 07/06/2023

Cam Lâm: Kiến nghị tạm dừng giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất

VĂN KỲ

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy đối với nội dung kiến nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc chưa tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện tại thời điểm hiện nay.

Theo đó, hiện nay, UBND huyện chưa nhận được hồ sơ quy hoạch tỉnh do các sở cung cấp để nghiên cứu, tham mưu đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo đúng Luật Quy hoạch năm 2017. Mặt khác, theo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết vướng mắc hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp chưa có quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, cho phép người sử dụng đất được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật, song phải tránh cho phép việc chuyển mục đích sử dụng đất thành khu dân cư mới, không đáp ứng điều kiện hạ tầng của khu vực. 

Mặt khác, ngày 24-4, UBND tỉnh có thông báo kết luận về công tác triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch để rà soát, chỉnh lý cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý trong quá trình hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, ngày 5-5, Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường có nội dung: “Đối với hệ thống bản đồ số, cơ sở dữ liệu quy hoạch tỉnh, hiện tại đơn vị tư vấn đang rà soát, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo đúng quy định hiện hành”.

Do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm nhận thấy chưa đủ cơ sở để giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Vì vậy, phòng kiến nghị UBND huyện Cam Lâm thông báo tạm dừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân cho đến khi thực hiện xong việc cập nhật các quy hoạch đã được phê duyệt hoặc văn bản của các cấp có thẩm quyền.

VĂN KỲ