08:08, 05/08/2022

Hội thảo khoa học toàn quốc về 2 năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Ngày 5 và 6-8, tại TP. Nha Trang, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc "Thực trạng chất lượng, hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới (2018) cấp tiểu học và THCS trong 2 năm học 2020-2021, 2021-2022 dưới góc nhìn tâm lý học và giáo dục học".

Ngày 5 và 6-8, tại TP. Nha Trang, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc “Thực trạng chất lượng, hiệu quả triển khai đại trà chương trình và sách giáo khoa mới (2018) cấp tiểu học và THCS trong 2 năm học 2020-2021, 2021-2022 dưới góc nhìn tâm lý học và giáo dục học”. Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự.


Hội thảo có sự tham gia của 50 bài tham luận được chọn lọc từ 114 tham luận của các cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên, nhà khoa học thuộc lĩnh vực tâm lý học và giáo dục học trên địa bàn tỉnh và cả nước. Các tham luận tập trung đánh giá công tác quản lý chỉ đạo, tổ chức dạy và học, tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình, sách giáo khoa mới sau 2 năm; đánh giá hiệu quả và những khó khăn, bất cập trong việc triển khai chương trình đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thời gian qua. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc triển khai đại trà.


Đa số các ý kiến tham gia hội thảo nhận định, sau 2 năm triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, ngành Giáo dục đã đạt được những kết quả tích cực, công tác tổ chức dạy và học từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, các địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên…


K.D