11:08, 04/08/2022

Triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cấp mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cấp mầm non trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình “Tôi yêu Việt Nam” cấp mầm non trên địa bàn tỉnh năm học 2022 - 2023.


Chương trình do Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức ở nhiều tỉnh, thành. Các trường sẽ thực hiện lồng ghép linh hoạt giáo dục ATGT trong các hoạt động giáo dục trong ngày, tạo điều kiện cho trẻ thực hành, trải nghiệm những nội dung về giáo dục ATGT cơ bản… Để xây dựng mô hình điểm, mỗi phòng giáo dục và đào tạo sẽ chọn 1 trường; cấp tỉnh chọn 2 trường tại TP. Nha Trang.


Sở Giáo dục và Đào tạo đề ra mục tiêu 70% trẻ từ 3 đến 5 tuổi trong các cơ sở giáo dục mầm non của tỉnh được tham gia chương trình, hình thành nhận thức, kỹ năng, thái độ cho trẻ về ATGT; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức về pháp luật bảo đảm trật tự ATGT, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục ATGT cho trẻ.


T.V