10:07, 18/07/2022

Tuyên truyền thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025...
 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. 
 
Nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh; phòng, chống hiệu quả các dịch bệnh trong trường học, các bệnh do điều kiện học tập, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần, tăng cường dinh dưỡng hợp lý và phát triển thể lực cho học sinh. Bên cạnh đó, tuyên truyền những mô hình hay, phong trào, hoạt động tốt, sáng kiến có giá trị về công tác y tế trường học, tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm… Trong đó, sẽ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục truyền thông, số hóa một số nội dung, ẩn phẩm tuyên truyền, tổ chức các phong trào, cuộc thi, diễn đàn, câu lạc bộ sức khỏe, thể dục thể thao… phù hợp với từng cấp học, vùng miền, dân tộc. Vụ Giáo dục thể chất có nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền hàng năm bảo đảm bám sát các nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học…
 
T.V