10:07, 18/07/2022

Triển khai giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên

Thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn...

Thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể gắn với thực tiễn. 
 
Thành lập chi bộ học sinh, sinh viên 
 
Những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên luôn được nhà trường quan tâm. Đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu như: Cuộc vận động “Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cùng với đó, Đoàn trường tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, Tháng Thanh niên, chiến dịch “Mùa hè xanh”… Các giảng viên trẻ trong trường thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. 
 

 

1
Đoàn viên chào cờ tại cột mốc Trường Sa trong khuôn viên trường.
 
Từ các phong trào, cuộc vận động, 5 năm qua, toàn trường đã có hơn 1.000 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên được bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có 27 đoàn viên, thanh niên ưu tú là sinh viên đã được kết nạp vào Đảng. Trên cơ sở đó, năm 2021, Đảng ủy trường đã thành lập Chi bộ Học sinh, sinh viên với 23 đảng viên. 
 
Triển khai nhiều giải pháp cụ thể
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho đoàn viên, thanh niên vẫn còn những hạn chế. Một số tập thể, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, nhất là trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi.
 
Việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ còn chưa kịp thời và hiệu quả. Vai trò, trách nhiệm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong việc chăm lo, giáo dục đoàn viên, thanh niên trong nhà trường chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, một bộ phận đoàn viên, thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, quy định của nhà trường.
 
Để tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, thời gian tới, Đảng ủy trường sẽ đổi mới nội dung, phương thức giáo dục phong phú, đa dạng, hấp dẫn hơn. Trong đó, chú trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, sàng lọc và đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của trường sẽ chủ động nắm bắt, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội được xác định là giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức giáo dục. Công tác tuyên truyền sẽ chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp; tổ chức các cuộc thi để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. 
 
Đảng ủy trường cũng sẽ củng cố tổ chức Đoàn Thanh niên để tạo môi trường tốt cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện. Từ đó, phát hiện các đoàn viên ưu tú để giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đoàn trường sẽ thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của thanh niên để có các giải pháp kịp thời.  
 
Nguyễn Đức Tân (Phó Bí thư 
Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang)