07:07, 16/07/2022

Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo công nghệ thông tin và truyền thông

Ngày 15-7, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo công nghệ thông tin và truyền thông năm 2022. 

Ngày 15-7, Trường Đại học Thái Bình Dương tổ chức hội thảo công nghệ thông tin và truyền thông năm 2022. 
 
Hội thảo có 30 báo cáo, tham luận của 73 tác giả đến từ 18 trường đại học, cơ quan trên cả nước và một số tác giả đến từ Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc tham gia. Các báo cáo tham gia hội thảo xoay quanh các chủ đề: công nghệ phần mềm, trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu, điện toán đám mây, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mạng và an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin.
 
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.
 
Một số báo cáo tham gia hội thảo như: xây dựng ứng dụng điểm danh sinh viên dựa trên nhận diện khuôn mặt; mô hình dự báo ô nhiễm không khí sử dụng dữ liệu đa miền; giải pháp truy xuất ảnh nội soi dạ dày hiệu quả trên tập dữ liệu lớn; áp dụng lớp học đảo ngược trong giảng dạy học phần mạng máy tính…
 
Hội thảo được tổ chức định kỳ hàng năm, do các trường đại học luân phiên đăng cai. Đây là diễn đàn để các giảng viên, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và quản lý trong lĩnh vực công nghệ thông tin gặp gỡ, công bố và thảo luận các ý tưởng, kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai các ứng dụng.
 
Trước đó, hội thảo đã được tổ chức tại Trường Đại học Thông tin liên lạc, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Đà Lạt…   
 
Thiện Dung