Không ép buộc, vận động học sinh mua sách tham khảo

Thứ Năm, 30/06/2022, 22:49 [GMT+7]

Không ép buộc, vận động học sinh mua sách tham khảo

Đây là một trong những nội dung tại văn bản vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) gửi các phòng GD-ĐT, đơn vị trực thuộc sở về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.


Cụ thể, sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của Bộ GD-ĐT về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong đó, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào. Bên cạnh đó, các đơn vị cần bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho các thư viện trường học, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục mượn và sử dụng. Các phòng GD-ĐT cần phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc phát hành và sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


T.V

.

các thông tin tiện ích