11:06, 29/06/2022

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số trên một số lĩnh vực quản lý, đào tạo. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm xây dựng hệ thống, môi trường số, tạo tính đột phá về chất lượng đào tạo.

 

Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chủ động thực hiện công tác chuyển đổi số trên một số lĩnh vực quản lý, đào tạo. Các cơ sở GDNN sẽ đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới nhằm xây dựng hệ thống, môi trường số, tạo tính đột phá về chất lượng đào tạo.


Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin


Ông Nguyễn Văn Lực - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang cho biết, công tác chuyển đổi số được nhà trường quan tâm, triển khai mạnh mẽ và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Chương trình đào tạo của tất cả các nghề đều được trường tổ chức biên soạn, thẩm định, lựa chọn đảm bảo tính liên thông trong hệ thống GDNN. Nhà trường được Úc và Đức chuyển giao bộ chương trình đào tạo nghề công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), công nghệ ô tô và nghề điện công nghiệp với tất cả tài nguyên, học liệu, hướng dẫn tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá… phục vụ giảng dạy. Trên cơ sở đó, trường đã chọn lọc những nội dung phù hợp, cập nhật vào chương trình đào tạo tại trường, giúp học sinh, sinh viên tiếp cận kiến thức theo hướng hiện đại, khoa học và chất lượng.

 

Đào tạo nghề công nghệ ô tô theo chương trình chuyển giao của Đức  tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Đào tạo nghề công nghệ ô tô theo chương trình chuyển giao của Đức tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.


Bên cạnh đó, trường chú trọng việc đổi mới phương pháp dạy và học. Trường đã cử 30 nhà giáo đi học tập tại các nước có nền GDNN phát triển như: Malaysia, Úc, Đức, từ đó tổ chức dạy học, chia sẻ đến các nhà giáo khác trong toàn trường. Dịch Covid-19 bùng phát từ năm 2020, trường đã linh hoạt sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến (Moodle LMS) và các nền tảng họp trực tuyến miễn phí (Google Meet, Quickom) để duy trì tương tác dạy học trong tình hình mới. Đặc biệt, trường đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy, được Sở Thông tin và Truyền thông xếp hạng tốt. Trường còn sử dụng hồ sơ điện tử trong giảng dạy để tạo kho kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Từ đó, giúp nhà tuyển dụng có thể truy cập và hiểu rõ về quá trình học, tiếp cận kiến thức của mỗi học sinh, sinh viên...


Công tác chuyển đổi số cũng được Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh quan tâm triển khai. Trường đã sử dụng phần mềm để quản lý tài sản, quản lý học sinh. Trong giảng dạy, các nhà giáo đều sử dụng máy chiếu, có hình ảnh động để tạo nhiều góc nhìn, tiếp cận kiến thức đa chiều cho người học. Khi dịch Covid-19 bùng phát, trường đã sử dụng một số phần mềm, ứng dụng miễn phí để dạy trực tuyến những môn lý thuyết cho học sinh. Bên cạnh đó, trường còn xây dựng website và cập nhật tất cả các nội dung, hoạt động của trường, nhất là công tác tuyển sinh, tra cứu, kết nối ngành học, kết quả học tập…  


Sẽ thực hiện đồng bộ, chặt chẽ

 

Theo dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong GDNN, phấn đấu đến năm 2030: 100% nhà giáo, cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các cơ sở GDNN được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với dự báo về yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp của thị trường lao động trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, 100% trường cao đẳng, trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia; 100% cơ sở GDNN trên địa tỉnh số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng GDNN của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số; đến năm 2030, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang là trường học số…

Ông Kiều Xuân Khiêm - Hiệu trường Trường Trung cấp Nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh cho biết, việc chuyển đổi số ở trường vẫn chưa đồng bộ, toàn diện, một phần do kinh phí hạn chế nên chưa đủ tiềm lực đầu tư mạnh mẽ cho công tác này. Cùng với đó, đội ngũ giáo viên, quản lý vẫn chưa tiếp cận đầy đủ kiến thức chuyển đổi số. Do vậy, trường rất cần sự hỗ trợ của Trung ương, địa phương để thực hiện mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, công tác chuyển đổi số của trường hiện nay chỉ tận dụng những cái có sẵn, phầ mềm, ứng dụng miễn phí hoặc chi phí đầu tư thấp nên vẫn chưa đồng bộ, toàn diện. Vì vậy, trường đã xây dựng đề án, kế hoạch chuyển đổi số từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trường rất cần nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và địa phương để thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác chuyển đổi số.  


Ông Tạ Hồng Quang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trình UBND tỉnh xem xét ban hành trong thời gian tới. Do vậy, nhiều giải pháp trong chuyển đổi số ở các cơ sở GDNN sẽ được đẩy mạnh quyết liệt, tạo tính đồng bộ, hệ thống, chặt chẽ. Trong đó, sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất với các bộ, ngành Trung ương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; triển khai thực hiện các tiêu chuẩn về trường học số, hạ tầng số, phòng thực hành số, giáo trình số, chương trình đào tạo số, ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế ảo tăng cường, thực tế hỗn hợp trong hoạt động GDNN. Đồng thời, phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số vào nội dung đào tạo GDNN các cấp phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số trong nền kinh tế và hội nhập quốc tế; quan tâm phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học…


VĂN GIANG