10:03, 04/03/2021

Khối thi đua 2 ngành Giáo dục: Nâng cao chất lượng dạy và học

Ngày 3-3, tại Trường Trung học phổ thông Khánh Sơn, Khối thi đua 2 (gồm 17 trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh) tổ chức hội nghị công tác thi đua lần 2 năm học 2020 - 2021.

Ngày 3-3, tại Trường THPT Khánh Sơn, Khối thi đua 2 (gồm 17 trường THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh) tổ chức hội nghị công tác thi đua lần 2 năm học 2020 - 2021.


Theo đó, các đơn vị Khối thi đua 2 đã tập trung xây dựng cảnh quan sư phạm phục vụ công tác giáo dục tại đơn vị; chủ động triển khai các hoạt động giáo dục phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; tích cực triển khai các phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường phù hợp với chủ trương đổi mới giáo dục. Lãnh đạo các đơn vị cũng đã thảo luận về công tác huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng trường học sạch, đẹp, văn minh, xây dựng quỹ học bổng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; công tác nêu gương, giới thiệu và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong trường học.


Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức sinh hoạt trao đổi, học tập chuyên môn theo nội dung hoạt động “Trường học trường, trường giúp trường” trong thời gian tới.


ĐINH LUẬN