Thực hiện cài đặt ứng dụng "An toàn Covid-19" trong trường học

Thứ Năm, 04/03/2021, 21:22 [GMT+7]

Thực hiện cài đặt ứng dụng "An toàn Covid-19" trong trường học

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc triển khai thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng “An toàn Covid-19” trong trường học.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai, hướng dẫn tất cả cơ sở giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh triển khai cài đặt ứng dụng “An toàn Covid-19” theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Khánh Hòa, UBND các địa phương có trách nhiệm triển khai nghiêm túc ứng dụng trong các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý.


Được biết, ứng dụng “An toàn Covid-19” là kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin công khai được cập nhật từ các địa điểm công cộng (trường học, bệnh viện...) bảo đảm chung sống an toàn với dịch Covid-19. Với thông tin cung cấp trên bản đồ ứng dụng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị có thể kiểm soát, chỉ đạo việc thực hiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên phạm vi từng khu vực, từng cơ sở.


V.THÀNH

.

các thông tin tiện ích