Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trường học

Thứ Năm, 26/11/2020, 22:13 [GMT+7]

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trường học.


Theo đó, các đơn vị duy trì việc kiểm tra, giám sát hoạt động bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học bán trú công lập và tư thục, các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn; phối hợp với cơ quan y tế kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với bếp ăn bán trú. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh trong việc đảm bảo ATTP; phối hợp và tạo điều kiện cho cơ quan y tế kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP đối với bếp ăn bán trú. Bên cạnh đó, các đơn vị giáo dục học sinh không ăn uống hàng quán ven đường, trước cổng trường; phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương chấn chỉnh hàng quán vỉa hè, trước cổng trường. Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến công tác bán trú, các điều kiện đảm bảo ATTP, ngộ độc thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục, nhóm trẻ gia đình.


Kim Dung

.

các thông tin tiện ích