Tuyên truyền về môn học tiếng dân tộc thiểu số

Thứ Năm, 26/11/2020, 22:40 [GMT+7]

Tuyên truyền về môn học tiếng dân tộc thiểu số

Đây là một trong những nội dung tại văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư 34/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông môn học tiếng dân tộc thiểu số.


Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo tuyên truyền đến giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, học sinh và cộng đồng về Thông tư 34, nêu rõ mục đích của chương trình và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân tộc thiểu số. Việc triển khai được thực hiện theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nếu trong kế hoạch giáo dục của nhà trường có dạy môn học tự chọn là tiếng dân tộc thiểu số (gồm: Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái), hiệu trưởng căn cứ Thông tư số 34 để làm cơ sở xây dựng kế hoạch giáo dục và triển khai thực hiện.


T.V

.

các thông tin tiện ích