10:10, 08/10/2020

Triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học và mầm non năm học 2020 - 2021

Sáng 8-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2020 - 2021.

Sáng 8-10, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp tiểu học năm học 2020 - 2021.

Năm học này, toàn ngành tập trung thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bắt đầu từ lớp 1 đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình đối với lớp 2 từ năm học 2021 - 2022. Đồng thời, thực hiện rà soát, đề xuất các nội dung đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đưa vào kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. Bên cạnh đó, tiến hành rà soát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch theo lộ trình để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ theo quy định; rà soát cơ cấu đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch tuyển dụng bảo đảm số lượng và chất lượng; tổ chức tốt việc bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018…

 

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 (TP. Nha Trang).

Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 (TP. Nha Trang).


 

. Cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cấp mầm non năm học 2020 - 2021.


Các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Dự báo quy mô phát triển, bố trí quỹ đất để xây dựng trường, lớp mầm non; có giải pháp phát triển các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục để giảm áp lực cho trường mầm non công lập; tích cực tham mưu chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo tỷ lệ 1 phòng học/lớp, sĩ số trẻ em/nhóm, lớp, có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định. Bên cạnh đó, xây dựng lộ trình đến năm 2025 đạt tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt từ 35% trở lên, trẻ mẫu giáo từ 95% trở lên, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 99,9%; rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đặc biệt là về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất; huy động các nguồn lực để duy trì, nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú và chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non...


K.D