10:10, 07/10/2020

Chính ủy Quân chủng Hải quân: Kiểm tra tại Học viện Hải quân

Ngày 7-10, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Quân chủng Hải quân đến thăm, kiểm tra Học viện Hải quân về công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; huấn luyện chiến đấu, diễn tập tổng hợp; kiểm tra trang thiết bị dạy học; kết quả dạy và học ngoại ngữ.

Ngày 7-10, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng - Chính ủy Quân chủng Hải quân đến thăm, kiểm tra Học viện Hải quân về công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; huấn luyện chiến đấu, diễn tập tổng hợp; kiểm tra trang thiết bị dạy học; kết quả dạy và học ngoại ngữ.

 

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng kết luận tại buổi làm việc với Học viện Hải quân.

Trung tướng Nguyễn Văn Bổng kết luận tại buổi làm việc với Học viện Hải quân.


Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của học viện; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục tập trung xây dựng nề nếp chính quy, môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; giữ vững và phát huy thành tựu giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao hiệu quả ứng dụng, khai thác các hệ thống mô phỏng, phòng học chuyên dùng và phương tiện tàu thuyền; chú trọng công tác sẵn sàng chiến đấu, hoạt động thực tập, diễn tập tổng hợp cho các đối tượng đào tạo.


Thế Anh