11:08, 19/08/2020

Góp ý dự thảo về điều lệ trường mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo triển khai lấy ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị về các nội dung của Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các góp ý tập trung vào cấu trúc, nội dung của dự thảo, đặc biệt là nội dung về Hội đồng trường được quy định theo Điều 55 của Luật Giáo dục năm 2019.

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo triển khai lấy ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị về các nội dung của Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các góp ý tập trung vào cấu trúc, nội dung của dự thảo, đặc biệt là nội dung về Hội đồng trường được quy định theo Điều 55 của Luật Giáo dục năm 2019.

 

Trường Mầm non Hương Sen (TP. Nha Trang).

Trường Mầm non Hương Sen (TP. Nha Trang).


Dự thảo Điều lệ trường mầm non quy định về: Vị trí, nhiệm vụ, tổ chức và quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; chương trình và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tài sản của trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; giáo viên và nhân viên; trẻ em; phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường; họp thường kỳ 3 tháng/lần…


V.A