10:08, 19/08/2020

Thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2072 về việc thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường THCS Nguyễn Thái Bình...

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định 2072 về việc thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở nâng cấp Trường THCS Nguyễn Thái Bình và cơ sở vật chất của dự án Đầu tư xây dựng Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh; địa điểm tại thôn Bến Khế (Khánh Bình, Khánh Vĩnh). Trong đó, cơ sở chính (cơ sở 1) đặt tại địa điểm xây dựng dự án Đầu tư Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh; cơ sở 2 đặt tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình hiện nay.


UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện Khánh Vĩnh và cơ quan có liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ, tài chính, tài sản, biên chế, hồ sơ, cơ sở vật chất, nhân sự liên quan đến thành lập Trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình; sắp xếp, tổ chức, bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ theo đúng nguyên tắc thủ tục hiện hành; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao xây dựng đề án vị trí việc làm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


V.L