Giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Thứ Tư, 29/01/2020, 21:38 [GMT+7]

Giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định giao số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019.


Theo đó, tổng số người làm việc được giao là 18.111 người. So với năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Khánh Hòa được giao 343 người, giảm 43 chỉ tiêu. Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Nha Trang được giao 148 người, giảm 10 chỉ tiêu. Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa được giao 109 người, giảm 10 chỉ tiêu. Các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT trực thuộc Sở GD-ĐT được giao 2.261 người, giảm 32 chỉ tiêu. Các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao 327 người, giảm 17 chỉ tiêu. Các đơn vị sự nghiệp GD-ĐT trực thuộc UBND TP. Nha Trang được giao 4.027 người, giảm 10 chỉ tiêu. UBND TP. Cam Ranh được giao 1.717 người, giảm 20 chỉ tiêu. UBND thị xã Ninh Hòa được giao 2.916 người, giảm 20 chỉ tiêu. UBND huyện Vạn Ninh được giao 1.582 người, giảm 20 chỉ tiêu. UBND huyện Diên Khánh được giao 1.565 người, giảm 15 chỉ tiêu. UBND huyện Cam Lâm được giao 1.480 người, giảm 20 chỉ tiêu. UBND huyện Khánh Sơn được giao 654 người, giảm 10 chỉ tiêu. UBND huyện Khánh Vĩnh được giao 982 người, giảm 20 chỉ tiêu.


Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Sở GD-ĐT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Nha Trang và các UBND cấp huyện phân bổ số người làm việc cho các đơn vị trực thuộc; trong đó, giữ ổn định chỉ tiêu được giao trong các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo so với năm học 2017 - 2018.


N.V

.

các thông tin tiện ích