03:10, 17/10/2019

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Vạn Thạnh tham gia trải nghiệm khoa học

Nhóm Seeds of Hope (Hạt giống hy vọng) gồm các giảng viên, giáo viên và các bạn trẻ yêu thích khoa học của TP. Nha Trang vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm khoa học với chủ đề làm xà phòng tự nhiên cho gần 30 học sinh Trường Tiểu học và THCS Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh). 

Nhóm Seeds of Hope (Hạt giống hy vọng) gồm các giảng viên, giáo viên và các bạn trẻ yêu thích khoa học của TP. Nha Trang vừa tổ chức hoạt động trải nghiệm khoa học với chủ đề làm xà phòng tự nhiên cho gần 30 học sinh Trường Tiểu học và THCS Vạn Thạnh (huyện Vạn Ninh). 
 

 

Các học sinh được hướng dẫn cách làm xà phòng tự nhiên.
Các học sinh được hướng dẫn cách làm xà phòng tự nhiên.
 
Các học sinh được tìm hiểu về tác hại của xà phòng công nghiệp, nguyên liệu và quy trình làm xà phòng tự nhiên. Đồng thời tham gia thực hành nấu xà phòng thủ công, đóng gói xà phòng, thiết kế nhãn và tham gia các thí nghiệm hóa học vui. 
 
Tham gia thí nghiệm vui  "Bàn tay ma thuật ".
Tham gia thí nghiệm vui "Bàn tay ma thuật".
DUNG TÂM