08:10, 13/10/2019

Đào tạo tiếng Anh trình độ B2 cho 40 học viên

Vừa qua, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Thông tin, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu tổ chức khai mạc lớp đào tạo tiếng Anh trình độ B2 cho 40 học viên tốt nghiệp đào tạo đại học cấp phân đội năm 2019. 
 

Vừa qua, tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ, Trường Sĩ quan Thông tin, Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu tổ chức khai mạc lớp đào tạo tiếng Anh trình độ B2 cho 40 học viên tốt nghiệp đào tạo đại học cấp phân đội năm 2019. 
 
Học viên tham gia là các sĩ quan vừa tốt nghiệp tại các học viện, nhà trường quân đội trong năm 2019, đang công tác tại các đơn vị khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên. Trong thời gian 6 tháng, các học viên được đào tạo theo chương trình luyện thi IELTS, được thiết kế đặc biệt. Mục tiêu của khóa học là học viên phải đạt được kỹ năng sử dụng tiếng Anh ở trình độ B2, tương đương chuẩn IELTS 5.5 trở lên, sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong giao tiếp thông thường và trong môi trường công việc chuyên ngành.
 
T.ANH