10:10, 11/10/2019

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên triển khai những nội dung liên quan đến nghị định hướng dẫn Luật Trẻ em năm 2016; các cấp độ can thiệp – bảo vệ trẻ em...

Trong 2 ngày 10 và 11-10, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, cung cấp dịch vụ trẻ em năm 2019 cho gần 40 nhân viên làm công tác chăm sóc trẻ em tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn.
Thảo luận nhóm tại buổi tập huấn.
 
Tại buổi tập huấn, báo cáo viên triển khai những nội dung liên quan đến nghị định hướng dẫn Luật Trẻ em năm 2016; các cấp độ can thiệp – bảo vệ trẻ em; công tác phối hợp liên ngành các cấp trong việc quản lý, bảo vệ trẻ; kỹ năng cơ bản khi tiếp xúc với trẻ bị xâm hại, có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin qua tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.
 
Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 300.000 trẻ em, với hơn 4.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, có gần 800 trẻ mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại 19 cơ sở trợ giúp xã hội.
 
THANH TRÚC