Nghiệm thu đề án xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa

Thứ Năm, 10/10/2019, 22:31 [GMT+7]

Nghiệm thu đề án xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Khánh Hòa

Ngày 10-10, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nghiệm thu đề án “Nghiên cứu luận cứ phục vụ xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học (ĐH) Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Đề án do Tiến sĩ Lê Thị Mỹ Bình - Hiệu trưởng Trường ĐH Khánh Hòa và các cộng sự thực hiện từ tháng 9-2017 đến 6-2019. 
 
 
Đề án đã đề xuất được “Khung chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” với các nội dung chính: xác định Trường ĐH Khánh Hòa là trường ĐH công lập, tự chủ, định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đa lĩnh vực; tầm nhìn đến năm 2035 đạt chuẩn quốc gia và khu vực, hướng tới trở thành trường ĐH “thông minh và xanh”… Để đạt được khung chiến lược trên, nhóm tác giả đề xuất một số nhiệm vụ xây dựng, chiến lược phát triển Trường ĐH Khánh Hòa trong 8 lĩnh vực như: đào tạo; nhân sự và tổ chức bộ máy; cơ sở vật chất kỹ thuật; hợp tác quốc tế và truyền thông; nghiên cứu khoa học; hoạt động cung cấp dịch vụ và phục vụ cộng đồng; quản trị tài chính; đảm bảo chất lượng giáo dục. Kết quả đề tài là cơ sở khoa học để trường có thể thực hiện chiến lược phát triển, qua đó có những bước tiến mới để vươn lên trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp có uy tín…
 
C.V 
 
.

các thông tin tiện ích