10:09, 03/09/2019

Quản lý các cơ sở ngoại ngữ: Tăng cường phối hợp với địa phương

Từ thực tế khắc phục vi phạm của một số cơ sở ngoại ngữ sau các đợt kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo cho thấy, cần thiết tăng cường công tác phối hợp với địa phương.

Từ thực tế khắc phục vi phạm của một số cơ sở ngoại ngữ sau các đợt kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho thấy, cần thiết tăng cường công tác phối hợp với địa phương.


Khắc phục sau kiểm tra


Theo ông Nguyễn Sinh Cung - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT), thời gian qua, các sở, ngành liên quan, đặc biệt các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động đối với các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học được cơ quan có thẩm quyền thành lập và cấp phép. Nhờ đó, hoạt động này dần đi vào nề nếp. Tuy nhiên, qua kiểm tra, báo cáo của các địa phương và phản ánh của xã hội, trên địa bàn tỉnh vẫn có một số tổ chức, cá nhân tự ý đặt tên, treo biển quảng cáo là các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học mà chưa được cấp phép thành lập và cho phép hoạt động.

 

Cơ sở Ngoại ngữ Anh Mỹ đã được cấp phép hoạt động từ tháng 6.

Cơ sở Ngoại ngữ Anh Mỹ đã được cấp phép hoạt động từ tháng 6.


Theo tìm hiểu của chúng tôi, cơ sở Ngoại ngữ Anh Mỹ (thị xã Ninh Hòa) bắt đầu hoạt động từ giữa năm 2018 và liên tục chiêu sinh đào tạo. Trong tháng 3, Sở GD-ĐT đã có đoàn kiểm tra 5 lớp ngoại ngữ và văn phòng đại diện 1 đơn vị tư vấn du học trên địa bàn tỉnh. Kết quả, cơ sở Ngoại ngữ Anh Mỹ chưa được cấp phép; Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế TANICO (TP. Nha Trang) không có hồ sơ nhân viên trực tiếp tư vấn du học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên mà chưa được cho phép; nội dung bảng hiệu không đúng theo chức năng. Lớp Ngoại ngữ Tân Tây Lan (TP. Nha Trang) không mở cửa, không cử người làm việc với đoàn. Các lớp ngoại ngữ: Ánh Sáng - The Light (TP. Nha Trang), Đường Chân Trời (TP. Nha Trang), Ngôi Sao Xanh (thị xã Ninh Hòa) tuy thực hiện đúng quy định về chương trình giảng dạy, hồ sơ quản lý hoạt động, cơ sở vật chất đảm bảo nhưng việc quản lý, sắp xếp hồ sơ chưa khoa học...


Đoàn kiểm tra đã đề nghị cơ sở Ngoại ngữ Anh Mỹ chấm dứt đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tháo bảng hiệu khi chưa được cấp phép và liên hệ với sở để thực hiện hồ sơ thành lập, hoạt động. Đến tháng 6, cơ sở Ngoại ngữ Anh Mỹ mới hoàn tất các thủ tục và được cấp phép hoạt động. Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế TANICO cũng chỉ hoàn tất hồ sơ, thủ tục và được cấp phép hoạt động mới đây. Còn cơ sở Tân Tây Lan sau đó đã tự giải thể.


Tăng cường phối hợp


Thực tế, chỉ địa phương mới có thể sâu sát, nắm bắt kịp thời những cơ sở ngoại ngữ, tin học mới thành lập, hoạt động ngoài danh sách các đơn vị đã được cấp phép hoạt động. Vì vậy, để tăng cường quản lý hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học, Sở GD-ĐT đã đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ.


Theo đó, UBND cấp huyện cần thông báo danh sách các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền thành lập và cho phép hoạt động cho UBND các xã, phường, thị trấn. Danh sách các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học đã được thành lập và địa điểm được phép hoạt động cũng thường xuyên được cập nhật và công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở GD-ĐT tại địa chỉ khanhhoa.edu.vn.


Các xã, phường, thị trấn có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra việc tổ chức, hoạt động của các trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học trên địa bàn. Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân tự ý đặt tên, treo biển quảng cáo trung tâm, lớp ngoại ngữ, tin học để tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khi chưa được Sở GD-ĐT cho phép thành lập và hoạt động, UBND các xã, phường, thị trấn cần xử lý các vi phạm trong phạm vi thẩm quyền quy định tại Nghị định số 138/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời báo cáo về Sở GD-ĐT để tiếp tục phối hợp, xử lý.


MAI - NGÂN