Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:43 [GMT+7]

Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Đây là một trong những nội dung chỉ thị của UBND tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

 

Các giáo viên tham dự hội thi  giáo viên chủ nhiệm tiểu học giỏi năm 2018.

Các giáo viên tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm tiểu học giỏi năm 2018.


Theo đó, các nhiệm vụ chủ yếu gồm: Triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để thành lập các trường tư thục; phát triển trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu đông dân cư. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc dồn dịch các điểm trường lẻ, sáp nhập các cơ sở giáo dục có quy mô nhỏ tại địa phương; rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên.


Năm học này, ngành cũng tập trung hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 1; có kế hoạch biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Cùng với đó là các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục…


K.D

.

các thông tin tiện ích