Trường Đại học Nha Trang: Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.600 sinh viên

Thứ Tư, 11/09/2019, 22:36 [GMT+7]

Trường Đại học Nha Trang: Trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1.600 sinh viên

Từ ngày 9 đến 11-9, Trường Đại học Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp cho 1.434 tân kỹ sư, cử nhân đại học khóa 57 và 253 sinh viên (SV) cao đẳng khóa 58.

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.


Trong số các tân kỹ sư, cử nhân, có 4 SV tốt nghiệp loại xuất sắc, 1.264 SV tốt nghiệp loại giỏi và khá, chiếm 88%. Có 1 SV khóa 58 tốt nghiệp đại học loại giỏi trước thời hạn.


Trường Đại học Nha Trang hiện có 12 ngành đào tạo trình độ cao đẳng; 30 ngành đào tạo đại học với quy mô hơn 15.000 SV. Ngoài ra, trường còn có 18 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; 6 ngành đào tạo tiến sĩ với gần 950 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Năm học 2019 - 2020, trường đón hơn 4.500 tân SV đại học và cao đẳng nhập học.


K.D
 

.

các thông tin tiện ích