Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ Ba, 13/08/2019, 05:42 [GMT+7]

Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.


Theo đó, sáp nhập Phòng Giáo dục Mầm non và Phòng Giáo dục Tiểu học thành Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học; đổi tên Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin thành Phòng Quản lý chất lượng; giải thể Phòng Chính trị, tư tưởng.


Như vậy, sau khi điều chỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo có 7 phòng chuyên môn gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Giáo dục Mầm non - Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên; Phòng Quản lý chất lượng. Ngoài ra, còn có các cơ sở giáo dục trực thuộc gồm: Các trường THPT và Trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học THPT; Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp một số huyện, thị xã, thành phố; các trung tâm ngoại ngữ, tin học.


T.H
 

.

các thông tin tiện ích