Sẽ giám sát việc dạy thêm, học thêm

Thứ Hai, 25/12/2017, 21:58 [GMT+7]

Sẽ giám sát việc dạy thêm, học thêm

Theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa, trong năm 2018, ban sẽ tiến hành giám sát chuyên đề: công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy thêm, học thêm; thu các loại quỹ; việc mua bảo hiểm y tế; mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Đây là những vấn đề được cử tri trong tỉnh quan tâm.


Trong năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát chuyên đề: việc thực hiện chính sách giảm nghèo và đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, ban đã có nhiều ý kiến, kiến nghị đối với UBND tỉnh, các sở, ngành để hoàn thiện thêm các chính sách của tỉnh, tạo điều kiện thực hiện tốt hơn các chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.


HẢI TÂM  
 

.

các thông tin tiện ích