Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá

Vì một giảng đường không khói thuốc lá

Thứ Hai, 18/12/2017, 06:08 [GMT+7]

Vì một giảng đường không khói thuốc lá

Cùng với nhiều phong trào thi đua, những năm gần đây, Trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) đã triển khai hiệu quả việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá.


Đến Trường ĐHNT hiện nay, hiếm gặp hình ảnh một ai đó đang phì phèo hút thuốc. Dọc các hành lang, giảng đường, phòng họp, phòng làm việc, khu nhà xe, nhà trường đều có những  tấm biển, biểu tượng “Cấm hút thuốc lá”. Ông Tống Văn Toản - Trưởng phòng Công tác chính trị - sinh viên Trường ĐHNT cho biết, trước đây, cũng có hiện tượng cán bộ, nhân viên, sinh viên hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. Để có một môi trường không khói thuốc lá, ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực (ngày 1-5-2013), trường đã ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đầu mỗi năm học, nhà trường đều triển khai tuyên truyền nội dung này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học. Theo đó, nhà trường cấm mọi hoạt động quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong trường; cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá…

 

Tại khuôn viên Trường Đại học Nha Trang không còn thấy tàn thuốc lá

Tại khuôn viên Trường Đại học Nha Trang không còn thấy tàn thuốc lá


Phòng Tổ chức Hành chính được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá trong toàn trường; phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình; tổ chức, đôn đốc thực hiện và hàng năm báo cáo hiệu trưởng về tình hình thực hiện công tác này. Phòng còn phối hợp với Phòng Công tác chính trị - sinh viên lập kế hoạch, đưa ra các tiêu chí khen thưởng, kỷ luật cho các đơn vị, cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học trong trường, trong đó có tiêu chí liên quan đến công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Công tác này trở thành một nội dung xét đánh giá thi đua hàng năm của tập thể, cá nhân trong trường. Theo đó, các cá nhân, tập thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ bị xử lý. Đối với sinh viên, nếu vi phạm quy định về cấm hút thuốc lá sẽ bị trừ điểm rèn luyện. Cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc được đề nghị khen thưởng.


Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động không hút thuốc lá trong trường học, thực hiện “trường học không khói thuốc”, nhà trường xây dựng một chuyên mục riêng về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên trang web của trường. Chuyên mục đăng tải 10 điều cán bộ, viên chức nhà trường không được làm, trong đó có nội dung cấm hút thuốc lá trong lúc làm việc; đồng thời tuyên truyền thường xuyên về tác hại của thuốc lá, các chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá… Nội dung này cũng được lồng ghép trong hoạt động giảng dạy, giáo dục ngoài giờ lên lớp, qua các cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, mít tinh, biểu diễn văn nghệ. Năm nào, nhà trường cũng phát động hoặc hưởng ứng các hoạt động nhằm thu hút, tập hợp sinh viên vào những hoạt động lành mạnh, qua đó xa rời thuốc lá như: chương trình tình nguyện “Trung thu cho em” tại huyện miền núi Khánh Vĩnh; cuộc thi “Khám phá cùng Yersin”; kỳ thi Imagine Cup của Công ty Microsoft… Nhà trường cũng đều đặn tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá 31-5. Công tác giáo dục, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua kênh hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các khoa, phòng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Trung tâm Phục vụ trường học rà soát, bổ sung việc treo biển hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá” trong khuôn viên trường. Các dịch vụ mở trong trường đều không bán thuốc lá. Trạm y tế phối hợp với Phòng Công tác chính trị - sinh viên tích cực tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và phương pháp cai nghiện thuốc lá…


Hiện nay, hầu như không còn cán bộ, giảng viên, người lao động hút thuốc lá tại nơi làm việc; tình trạng sinh viên hút thuốc lá trong khuôn viên trường giảm hẳn; không có sinh viên hút thuốc trong lớp học. Theo ông Tống Văn Toản, đó là do các cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên ngày càng nhận thức rõ tác hại của thuốc lá và có ý thức cao trong việc xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Tuy vậy, hiện nay, phần lớn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại trường vẫn là lồng ghép, chưa có hoạt động chuyên đề. Thời gian tới, nhà trường sẽ nghiên cứu triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về công tác này.


NGUYỄN THIỀU - HOÀNG NGÂN
 

.

các thông tin tiện ích