Tuyên truyền nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

Thứ Năm, 09/03/2017, 22:07 [GMT+7]

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20-3 với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”.


Theo đó, từ ngày 10 đến 20-3, các đơn vị tập trung tuyên truyền cho giáo viên, học sinh về: lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế Hạnh phúc; chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt, các hoạt động xây dựng gia đình và cộng đồng hạnh phúc, phê phán các hành vi bạo lực và vi phạm pháp luật về gia đình… Hình thức tuyên truyền có thể thông qua băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, bảng tin và các hoạt động khác phù hợp như: văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm.


K.D
 

.

các thông tin tiện ích